sobota, 23 kwiecień 2011 19:21

Kiedy dziecko ma zaburzenia integracji sensorycznej

 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Zaburzenia Integracji Sensorycznej to nieprawidłowy odbiór lub/i interpretacja docierających wrażeń sensorycznych, który uniemożliwia właściwe reagowanie w określonych sytuacjach. Zaburzenia SI mogą mieć dwojaki charakter: podwrażliwości sensorycznej, nadwrażliwości sensorycznej.
integracja

Na bazie tych zaburzeń mogą powstać trudności w planowaniu i wykonywaniu ruchów. Zaburzenia te mogą występować w obrębie wszystkich zmysłów, mogą również współwystępować.

Integracja sensoryczna (lub bardziej po polsku) integracja zmysłów to skomplikowany proces, podczas którego przetwarzane są bodźce sensoryczne - zmysłowe . Układ nerwowy odbiera wrażenia z receptorów takich zmysłów jak:

- dotyk,
- układ przedsionkowy (dostarczający informacji o sile grawitacji i
ruchu),
- propriocepcja (czucie ciała),
- węch,
- smak,
- wzrok
- i słuch,

a następnie organizuje je i interpretuje tak, aby mogły być wykorzystane w celowym i zakończonym sukcesem działaniu. Właściwy przebieg wszystkich procesów integracji sensorycznej warunkuje prawidłowy rozwój emocjonalny i poznawczy dziecka.

Integracja Sensoryczna jako dziedzina wiedzy wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych a zapoczątkowała ją dr A. Jean psycholog i terapeuta zajęciowy. Zainteresowało ją to, jaki wpływ na
codzienne funkcjonowanie mają procesy integracji sensorycznej oraz zaburzenia planowania ruchu. Teoria Integracji Sensorycznej odwołuje sie do wiedzy z zakresu wczesnych etapów neurofizjologicznego rozwoju dziecka, neuropsychologii oraz psychologii.
Symptomy, które można zauważyć u dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej:

- jest nadmiernie ruchliwe, nadpobudliwe, impulsywne,
- łatwo się rozprasza i ma trudności ze skupieniem uwagi
- bywa agresywne,
- jest niestabilne emocjonalnie,
- jest zbyt statyczne, mało aktywne,
- ma trudności z zasypianiem i snem,
- prezentuje opóźnione reakcje na bodźce bólowe, dotykowe, węchowe, wzrokowe i słuchowe,
- z opóźnieniem osiągnęło kamienie milowe rozwoju (siadanie, chodzenie, mówienie),
- unika dotyku innych osób lub określonych faktur,
- nie toleruje zabaw dłońmi,
- nie lubi czesania, mycia, obcinania włosów, kąpieli, obcinania
paznokci,
- domaga się dotyku, lubi intensywne zabawy,
- wydaje się, że ma obniżoną wrażliwość na bodźce dotykowe, bólowe,
- ma słabą świadomość własnego ciała,
- wykazuje zachowania autostymulujące / autoagresywne (drapanie się,
szczypanie, gryzienie, uderzanie),
- ma nieprawidłowe napięcie mięśniowe (podwyższone lub obniżone),
- wydaje się niezdarne (często upada, potyka się),
- ma trudności z oceną odległości,
- może mieć problem z samoobsługą (ubieranie, rozbieranie),
- ma problemy z obustronną koordynacją ruchową,
- często myli strony prawa-lewa
- z trudnością przychodzi mu naśladowanie ruchów innych osób,
- reaguje nadmiernym zadowoleniem na ruch, lubi intensywne zabawy
(kręcenie się, bujanie, podskoki),
- boi się odrywać stopy od podłoża,
- odczuwa nienaturalny lęk przed upadkiem lub wysokością,
- boi się / unika zabaw ze zmianami pozycji (kręcenie się, bujanie,
podskoki),
- ma trudności z pisaniem, czytaniem,
- zabawy / czynności manualne przychodzą mu z trudnością,
- zbyt lekko lub zbyt mocno chwyta przedmioty,
- nieprawidłowo stoi / siedzi,
- szybko się męczy,
- jest wrażliwe na światło lub określone kolory,
- ma trudności z utrzymaniem wzroku na przedmiocie lub z podążaniem
wzroku za przedmiotem,
- nie lubi / domaga sie pokarmów o określonej konsystencji,
- poznaje otoczenie za pomocą smaku (ssie, gryzie przedmioty),
- nie lubi głośnych / określonych dźwięków,
- ma opóźniony rozwój mowy,
- lubi wydawać głośne dźwięki,
- pewnych dźwięków nie zauważa,
- poznaje otoczenie za pomocą węchu,
- negatywnie reaguje na niektóre zapachy,
- nie rozróżnia zapachów,
- ignoruje nieprzyjemne zapachy

Magdalena Łagowska, terapeuta z EduPoint.pl

 

Czytany 10052 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 06 czerwiec 2011 11:16
Wydawca

Powered by JOOblogs.com

Strona: jooblogs.com