Orla Perć to jedna z najtrudniejszych i najpiękniejszych tras turystycznych w polskich Tatrach. Wytyczenie jej trasy było dziełem zespołu przewodników tatrzańskich, którzy w latach 1901-1903 podjęli się tego wyzwania. W skład zespołu wchodzili m.in. przewodnicy: Jan Bachleda Tajber, Wiktor Ostrowski, Klemens Bachleda, Mieczysław Świerz i Stefan Komornicki. Ich praca przyczyniła się do powstania jednej z najważniejszych atrakcji turystycznych w Polsce.

Historia powstania Orla Perć

Kto wytyczył Orla Perć?

Orla Perć to jedna z najpiękniejszych i najtrudniejszych tras turystycznych w Polsce. Znajduje się w Tatrach Zachodnich i prowadzi przez najwyższe szczyty tego pasma górskiego. Trasa ta jest bardzo popularna wśród turystów, ale niewielu z nich wie, kto ją wytyczył.

Historia powstania Orla Perć sięga początków XX wieku. Wtedy to taternicy zaczęli eksplorować Tatry Zachodnie i szukać nowych, trudnych dróg wspinaczkowych. Jednym z nich był Mieczysław Świerz, który w 1901 roku dokonał pierwszego wejścia na Kozią Turnię. Był to wówczas najwyższy szczyt Tatr Zachodnich.

Świerz był członkiem Sekcji Turystycznej Towarzystwa Tatrzańskiego i wraz z innymi taternikami zaczął szukać nowych dróg wspinaczkowych w Tatrach Zachodnich. W 1903 roku wytyczył on pierwszą część trasy, która później stała się Orlą Percią. Była to droga z Doliny Kościeliskiej na Przełęcz między Kopami.

W kolejnych latach Świerz kontynuował prace nad wytyczeniem trasy. W 1904 roku wytyczył drogę z Przełęczy między Kopami na Kozi Wierch, a w 1905 roku drogę z Kozi Wierchu na Zawrat. W 1906 roku wytyczył ostatni odcinek trasy, który prowadził z Zawratu na Krzyżne.

Orla Perć była wówczas jedną z najtrudniejszych dróg wspinaczkowych w Tatrach. Świerz i inni taternicy musieli pokonać wiele trudności, takich jak strome ściany, urwiska i trudny teren. Prace nad wytyczeniem trasy trwały wiele lat, ale w końcu udało się ją ukończyć.

Orla Perć stała się bardzo popularna wśród turystów i taterników. W latach 30. XX wieku trasa została oznakowana i udostępniona dla turystów. W czasie II wojny światowej trasa była wykorzystywana przez partyzantów, którzy przemykali przez Tatry do Słowacji.

Po wojnie Orla Perć stała się jednym z najważniejszych szlaków turystycznych w Polsce. W latach 60. XX wieku trasa została odnowiona i udostępniona dla turystów. W 1970 roku powstał film dokumentalny o Orliej Perci, który przyczynił się do jeszcze większej popularności tej trasy.

Dziś Orla Perć jest jednym z najpiękniejszych i najtrudniejszych szlaków turystycznych w Polsce. Trasa ta przyciąga turystów z całego świata i stanowi wyzwanie dla wielu wspinaczy. Historia powstania Orliej Perci jest dowodem na to, że ludzie są w stanie pokonać wiele trudności i stworzyć coś pięknego i trwałego.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie: Kto wytyczył Orlą Perć?
Odpowiedź: Orlą Perć została wytyczona przez przewodników tatrzańskich, m.in. przez Władysława Ziętkiewicza i Jana Alfreda Szczepańskiego.

Konkluzja

Taternicy z Krakowskiego Towarzystwa Tatrzańskiego wytyczyli Orlą Perc.

Wezwanie do działania: Sprawdź, kto wytyczył Orlą Perc na stronie https://wafryce.pl/.
Link tagu HTML: https://wafryce.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here